Een vastloper in het leven behoort naar ons idee een omslag naar groei te zijn.

Lees hier hoe we bij Ruimtewerk rekening houden met de coronamaatregelen.

Intensieve hands-on begeleiding

Verzuimen van werk vanwege psychische klachten is voor iedereen die ermee te maken heeft geen pretje. Voor de medewerker niet en ook niet voor de werkgever.

 

Burn-outklachten en depressiviteit kunnen vanzelf opknappen, maar de ervaring leert dat dat lang niet altijd gebeurt en dat het proces naar gezondheid en veerkracht soms onnodig lang duurt. Dat kan een hoop frustratie en verlies van perspektief met zich meebrengen. De drempel terug naar het werk wordt dan hoog.

 

De grote vraag op weg naar de reïntegratie is vaak “wanneer kun je weer functioneren”. Soms nog voordat er aandacht is geweest voor wat er nu werkelijk aan de hand is.

 

In het reguliere zorgsysteem is het vervolgens niet makkelijk om de juiste ondersteuning te vinden. Soms zijn er wachtlijsten. Het is voor arbo-professionals die zich vanuit hun expertise met de uitgevallen medewerker bemoeien vaak moeilijk om via anderen wegen geïntegreerde, doeltreffende hulpverlening op gang te brengen.

 

Ruimtewerk doorbreekt dit. Wij bieden intensieve, hands-on begeleiding voor mensen die uit het arbeidsproces zijn geraakt en langdurige psychische klachten hebben zoals burn-out en depressie.

 

Wij stemmen af, met cliënt, bedrijfsarts en de werkgever en zijn betrokken bij het hele plaatje. Niet alleen voor het verlichten van de klachten, maar voor het vinden van gezonde, passende stappen vooruit. Een vastloper in het leven behoort naar ons idee een omslag naar groei te zijn.

 

Ruimte maken voor kwaliteit van leven en gedurige weerbaarheid en inzetbaarheid, daar gaat het om. Daar worden werknemer en werkgever allebei beter van.

Ruimtewerk_moestuin