Een vastloper in het leven behoort naar ons idee een omslag naar groei te zijn.

Lees hier hoe we bij Ruimtewerk rekening houden met de coronamaatregelen.

Intensieve hands-on begeleiding

Verzuimen van werk vanwege psychische klachten is voor iedereen die ermee te maken heeft geen pretje. Voor de medewerker niet en ook niet voor de werkgever.

 

Burn-outklachten en depressiviteit kunnen vanzelf opknappen, maar de ervaring leert dat dat lang niet altijd gebeurt en dat het proces naar gezondheid en veerkracht vaak onnodig lang duurt. Dat brengt een hoop frustratie en verlies aan perspektief met zich mee. De drempel terug naar het werk wordt hoog.

 

De grote vraag op weg naar reïntegratie is vaak “wanneer kun je weer functioneren”. Nog voordat er aandacht is geweest voor wat er nu werkelijk aan de hand is.

 

In het reguliere zorgsysteem is het vervolgens niet makkelijk om de juiste ondersteuning te vinden. Er zijn lange wachtlijsten in de GGZ en behandeling van burn-out wordt door ziektekostenverzekeraars niet vergoed. Het is voor arbo-professionals die zich vanuit hun expertise met de uitgevallen medewerker bemoeien vaak moeilijk om via andere wegen geïntegreerde, doeltreffende hulpverlening op gang te brengen.

 

Ruimtewerk doorbreekt dit. Wij bieden intensieve, hands-on begeleiding voor mensen die uit het arbeidsproces zijn geraakt en langdurige psychische klachten hebben zoals burn-out en depressie.

 

Wij stemmen af, met cliënt, bedrijfsarts en de werkgever, kijken naar het hele plaatje en werken aan de hand van vernieuwende inzichten omtrent de invloed van stress, leefstijlkenmerken en persoonlijkheidsfactoren op verzuim en gezondheid.

 

Dat doen we niet alleen om aanwezige klachten te verlichten, maar voor het vinden van gezonde, passende stappen vooruit. Een vastloper in het leven behoort naar ons idee een omslag naar groei te zijn.

 

Ruimte maken voor kwaliteit van leven en voor gedurige weerbaarheid en inzetbaarheid, daar gaat het om. Daar worden werknemer en werkgever allebei beter van.

Ruimtewerk_moestuin