Ruimtewerk_Karoline_Fleumer

Karoline Fleumer

Karoline runt sinds 25 jaar een praktijk voor basis-GGZ en bedrijfspsychologie in de regio Amsterdam – Alkmaar. Ze heeft veel ervaring met psychodiagnostiek en kortdurende behandeling in de eerste lijn en geeft trainingen aan professionals in de zorg. Hoe langer zij zich verdiepte in het psychisch welzijn van mensen, in de werking van stress, depressie en trauma, hoe meer zij zag dat deze onderwerpen niet los gemaakt kunnen worden van lichamelijke processen en gezondheid, relaties met anderen en de leefomgeving. Ze is Ruimtewerk op gaan zetten om recht te doen aan deze samenhang en omdat het voor haarzelf ook tijd was wat vaker uit de spreekkamer te komen.

Peter Klaver

Peter kreeg na zijn landbouwstudie de kans om boswachter te worden. In dit vak werden de vele aspecten van het zorgen voor planten, bomen en dieren hem door er over te lezen en vooral door er dagelijks mee bezig te zijn stap voor stap duidelijk. Vertellen over de natuur en mensen die wonderlijke schoonheid laten beleven geven hem voldoening. Peter is een mens van de praktijk en werkt nog steeds met, voor en in het ‘groen’ (o.a. bij Pro-Rail) en is sinds 2003 in deeltijd actief in de zorg als activiteiten-begeleider. Hij is oprichter van dagbestedingscentrum De Hof van Kijk Uit in Castricum.

Ruimtewerk_Peter_Klaver
Ruimtewerk_Henk_Blokhuis

Henk Blokhuis

Henk is tuintherapeut en heeft als arbeidstrainer in een biologische groetentuin veel ervaring opgedaan met mensen met complexe problemen die door het tuinieren weer regie gaan ervaren. Na zijn opleiding tot creatief therapeut dacht hij al buiten de kaders van de reguliere land- en tuinbouw. Door zijn scholing tot mediator besefte hij hoe belangrijk het is om goed te kijken en te luisteren naar de wensen en de mogelijkheden van mensen. Hij is bevlogen om juist mensen zonder motivatie te verleiden tot zinvolle activiteiten. Recent heeft hij een boek gepubliceerd over zijn specifieke benadering van het werken met mensen in de tuin.

Emma Schouwenaar

Emma geeft sinds een aantal jaren boksles, o.a. bij Boksschool Bijlmerbajes en Boogieland in Amsterdam. Ze gelooft in de kracht van sport, als een middel om jezelf te uiten, maar ook om jezelf letterlijk en figuurlijk sterker te maken, fysiek en mentaal. Ze weet hoe boksen bijdraagt aan eigen kracht en weerbaarheid, het verkennen en herkennen van grenzen, het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en het bouwen aan zelfvertrouwen. Emma traint ook met kwetsbaardere doelgroepen: o.a statushouders en ongedocumenteerden, dak- en thuislozen en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Ruimtewerk_Emma_Schouwenaar