Info

Ruimtewerk-trajecten volgen een continu-programma. Deelnemers kunnen elk moment van het jaar instromen. Er zijn trajecten mogelijk van 9 en 12 weken, afgestemd op de ernst van de aanwezige klachten. Het programma is op maandag (in Amsterdam-Noord) en woensdag (op landgoed Marquette in Heemskerk).

 

Bel voor aanmelding of bespreking van de mogelijkheden met Karoline Fleumer, telefoon 06-14123292.

ACTUEEL: i.v.m. het coronavirus maken wij aanpassingen aan de groepsgrootte en aan de setting van de trainingsactiviteiten als de richtlijnen van de overheid dat verlangen. Wij werken overwegend buiten, zodat er te allen tijde voldoende afstand kan worden gehouden.

Wij organiseren voor verwijzers, bedrijfsartsen, HR-medewerkers en geïnteresseerden met enige regelmaat kennismakingsmiddagen. We gaan dan de tuin in en pakken de bokshandschoenen op om u te laten ervaren wat de meerwaarde is van onze benadering van verzuim en gedurig herstel.

 

Bel voor de eerstvolgende data met Karoline Fleumer, telefoon 06-14123292.
Wees welkom!