Ruimtewerk_duinen Maak kennis met Ruimtewerk: De eerste totaalaanpak in Nederland bij
langdurig verzuim met psychische klachten, die problemen oplost en terugval voorkomt.

Wees welkom op de open dag voor verwijzers, bedrijfsartsen en geïnteresseerden, op woensdag 26 augustus 2020, vanaf 16.00 uur.

Info

Ruimtewerk-trajecten volgen een continu-programma. Deelnemers kunnen elk moment van het jaar instromen. Er zijn trajecten mogelijk van 6, 9 en 12 weken, afgestemd op de ernst van de aanwezige klachten. Het programma is op maandag en woensdag, op landgoed de Doornduyn in Bakkum-Noord.

 

Bel voor aanmelding of bespreking van de mogelijkheden op maat met Karoline Fleumer, telefoon 06-14123292.

ACTUEEL: i.v.m. het coronavirus maken wij aanpassingen aan de groepsgrootte en aan de setting van de trainingsactiviteiten als de richtlijnen van de overheid dat verlangen. Wij werken overwegend buiten, zodat er te allen tijde voldoende afstand kan worden gehouden. Er is een overdekte buitenruimte tot onze beschikking, zodat wij ook beschut en volop geventileerd aan de slag kunnen bij wat mindere weersomstandigheden. Er zijn extra hygiënische maatregelen getroffen voor gebruik van keuken en toilet.

Wij organiseren voor verwijzers, bedrijfsartsen, HR-medewerkers en geïnteresseerden met enige regelmaat kennismakingsmiddagen. We gaan dan uiteraard de duintuin in, pakken de bokshandschoenen op en gaan de stemmen los maken. En er is alle gelegenheid om in te gaan op specifieke vragen.

 

De eerstvolgende open middag is op woensdag 26 augustus, vanaf 16.00 uur.

 

Kom met Ruimtewerk kennismaken

Wij ontvangen u graag op landgoed de Doornduyn om ons aanbod en onze filosofie toe te lichten en om u te laten ervaren wat de meerwaarde is van onze benadering van verzuim en gedurig herstel.

Aanmelden graag bij Karoline Fleumer, 06-14123292.
Wees welkom!