“Do not judge me by my success, judge me by how many times I fell down and got back up again.”
Nelson Mandela

Voor wie ruimte werkt

Wij staan open voor aanmeldingen van particulieren en van medewerkers van bedrijven die via bedrijfsartsen of P&O professionals verwezen worden. Ruimtewerk wordt niet vergoed door ziektekostenverzekeraars.

 

Onze training is geschikt voor mensen die last hebben van burn-outklachten of depressiviteit. Er kan sprake zijn van langdurig verzuim, maar liever nog proberen we dat voor te zijn en starten we met begeleiding voordat de verzuimmaanden zich opstapelen.

 

Wij vragen niet alleen inzet van de deelnemer, maar op zekere momenten ook van de betrokken bedrijfsarts, ten behoeve van een veilig en zo effectief mogelijk verloop van het traject. Zo kan er bijvoorbeeld voorafgaand aan deelname een medische keuring nodig zijn.

 

Als men via de werkgever wordt aangemeld, zal er tijdens de training en bij afsluiting ervan inzicht worden gegeven aan de opdrachtgever hoe het staat met de vooruitgang van de deelnemer. Hierover worden vooraf duidelijke afspraken gemaakt, waarbij de wet AVG voor de zorg van toepassing is en geen zaken kunnen worden gecommuniceerd waar de deelnemer geen openheid over wenst te geven.

Ruimtewerk_boksen3